Uutiskirje 9/2023

Ajankohtaista

Alueellisten innovaatiolaaksojen aloite etenee – Itä- ja Pohjois-Suomi aktiivisesti mukana

Euroopan komissio avasi maaliskuun lopulla kiinnostuksenilmauksen koskien alueellisten innovaatiolaaksojen (Regional Innovation Valleys, RIV) aloitetta. Kiinnostuksenilmauksen lisäksi toukokuussa avattiin RIV-aloitteeseen liittyen Horisontti Euroopan sekä I3-ohjelman rahoitushaut. Kiinnostuksenilmaus sulkeutui 18. syyskuuta ja rahoitushakujen takaraja on 17. lokakuuta. Lue lisää

Alueellisten innovaatiolaaksojen aloite – kartta kiinnostuksenilmaukseen vastanneista alueista

Euroopan komission alueelliset innovaatiolaaksot -aloitteen (Regional Innovation Valleys, RIV) kiinnostuksenilmaukseen vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 64 Euroopan aluetta. Suomesta kiinnostuksenilmaukseen vastasivat suuralueina Itä- ja Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi sekä Uusimaa. Vastanneista alueista muodostetun kartan tarkoituksena on auttaa alueita tunnistamaan mahdollisia innovaatiotoiminnan kumppanuuksia ja tukea eurooppalaisten innovaatioekosysteemien kehittämistä. Lue lisää

Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 2023

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän puheen keskiviikkona 13. syyskuuta parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Puhe oli komission toimikauden viimeinen ennen ensi kevään europarlamenttivaaleja. Puheessaan von der Leyen nosti esiin muun muassa Euroopan vihreän kehityksen teollisuussuunnitelman vauhdittamisen, osaamiseen ja innovointiin panostamisen, Ukrainan tukemisen jatkumisen ja EU:n laajentumisen. Lue lisää

Kriittisten raaka-aineiden asetusehdotus etenee Parlamentissa

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kantansa kriittisiä raaka-aineita koskevaan asetusehdotukseen. Maalikuussa 2023 julkaistun asetusehdotuksen tavoitteena on vastata vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämien raaka-aineiden saatavuuteen ja toimitusketjujen vahvistamiseen lisäämällä EU:n kriittisten raaka-aineiden omavaraisuutta ja kilpailukykyä. Ehdotuksella myös pyritään kehittämään raaka-aineiden kierrätystä. Lue lisää

Iso-Britannia mukaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan

Euroopan komissio ja Iso-Britannia ovat tehneet poliittisen yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Iso-Britannia osallistuu vuoden 2024 alusta alkaen EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan sekä Copernicus –ohjelmaan. Sopimus muun muassa mahdollistaa brittiläisten tutkijoiden ja organisaatioiden tasavertaisen osallistumisen ja rahoituksen hakemisen Horisontti Eurooppa -ohjelmasta EU:n jäsenvaltioiden tutkijoiden ja organisaatioiden kanssa. Lue lisää

Euroopan sirusäädös on astunut voimaan

Euroopan sirusäädös (European Chips Act) on astunut voimaan 21.9.2023. Säädöksellä pyritään varmistamaan puolijohteiden saatavuus EU:ssa, parantamaan alan häiriönsietokykyä sekä vahvistamaan Euroopan teknologia-alan johtoasemaa. Sirusäädöksen konkreettisiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa sirujen valmistuksen vahvistaminen EU:ssa, eurooppalaisen suunnitteluekosysteemin kehittäminen sekä innovoinnin lisääminen koko arvoketjussa. Lue lisää

Euroopan datahallintoa koskevalla asetuksella lisätään tiedon saatavuutta ja turvallisuutta

Eurooppalainen datahallintoa koskeva asetus (Data Governance Act) on tullut sovellettavaksi 24. syyskuuta 2023 alkaen. Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen asetuksesta marraskuussa 2020 osana Euroopan datastrategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan datataloutta lisäämällä datan saatavuutta ja hallintaa Euroopan laajuisesti. Lue lisää

Euroopan komissio on pyytänyt tietoa EU:n susikannoista

Euroopan komissio julkaisi syyskuun alussa susia koskevan tiedonannon, jolla komissio pyysi paikallisyhteisöjä, tutkijoita ja muita asianomaisia toimittamaan ajantasaista tietoa susien määrästä ja alueellisista vaikutuksista EU:ssa 22. syyskuuta 2023 mennessä. Tarkoituksena oli kerätä lisätietoa susien vaikutuksista muun muassa maatalous- ja metsästysyhteisöille, ja hyödyntää tietoa arvioitaessa tarvetta aloitteelle, joka koskisi susien suojelun tason muuttamista.  Lue lisää

Tapahtumia

9.-12. lokakuuta
Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko
Lue lisää

11.-12. lokakuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 4 -infopäivä
Lue lisää

17. lokakuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 5 -infopäivä
Lue lisää

18. lokakuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 2 -infopäivä
Lue lisää

13.-17. marraskuuta
Euroopan raaka-aineviikko
Lue lisää

20.-24. marraskuuta
Euroopan vetyviikko
Lue lisää

28.-29. marraskuuta
Arctic Futures Symposium
Lue lisää

14. joulukuuta
NSPA Forum Joensuussa

Julkiset kuulemiset

Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston vuosien 2021-2027 väliarviointi

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), koheesiorahaston ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) vuosien 2021-2027 väliarviointia. Ohjelmilla tuetaan Euroopan alueiden ja kuntien kestävää taloudellista ja sosiaalista kehittämistä sekä alueellisten kehityserojen tasaamista. Palautejakso on auki 9. lokakuuta asti. Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >