Euroopan datahallintoa koskevalla asetuksella lisätään tiedon saatavuutta ja turvallisuutta

Eurooppalainen datahallintoa koskeva asetus (Data Governance Act) on tullut sovellettavaksi 24. syyskuuta 2023 alkaen.

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen asetuksesta marraskuussa 2020 osana Euroopan datastrategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan datataloutta kehittämällä datan hyödyntämistä ja hallintaa Euroopan laajuisesti. Yhteisen eurooppalaisen datatalouden kehittämisellä pyritään lisäämään datan saatavuutta ja yhteentoimivuutta, jolla tuetaan eri sektorien toimintaa ja kehittämistä. Dataa hyödyntäviä keskeisiä sektoreita ovat esimerkiksi terveydenhuolto ja liikenne.

Datahallintoa koskevan asetuksen tarkoituksena on luoda rakenteet ja käytännöt datan yhteiskäytön helpottamiseksi. Asetuksella myös pyritään erityisesti lisäämään datan hallussapidon ja uudelleenjakamisen turvallisuutta ja luotettavuutta, joka on edellytys datan saatavuuden lisäämiseen. Lisäksi Euroopan datastrategiaan kuuluvalla datasäädöksellä (Data Act) on tarkoitus selventää, kuka dataa voi hyödyntää arvon luomiseen ja millä edellytyksillä.

Lisätietoa: 

Komission lehdistötiedote

Eurooppalainen datastrategia