Euroopan komissio pyytää tietoa EU:n susikannoista

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon, jolla kehotetaan paikallisyhteisöjä, tutkijoita ja muita asianomaisia toimittamaan ajantasainen tieto jäsenmaiden susikannoista ja susien alueellisista vaikutuksista 22. syyskuuta 2023 mennessä. 

Tavoitteena on kerätä lisätietoa susien määrästä ja alueellisista vaikutuksista maatalous- ja metsästysyhteisöille EU:ssa ja hyödyntää aloitteen valmistelemisessa, jolla tarvittaessa voidaan muuttaa susien suojelun tasoa, päivittää oikeudellista kehystä sekä lisätä joustavuutta puuttua kantojen kehitykseen.  

Tiedonkeruun taustalla on Euroopan parlamentin vuoden 2022 lopussa antama päätöslauselma suurpetojen suojelusta Euroopassa. Käynnissä oleva tiedonkeruu on jatkoa päätöslauselmasta alkaneelle asiantuntijoiden, tutkijoiden ja sidosryhmien kuulemiselle. 

Lisätietoja

Komission lehdistötiedote