Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 2023

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän puheen keskiviikkona 13. syyskuuta parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Puhe oli komission toimikauden viimeinen ennen ensi kevään europarlamenttivaaleja.  

Vuodesta 2019 toimineen komission ohjelman keskeiset painopisteet ovat olleet Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, digitaalisen siirtymän edistäminen sekä geopolitiikka. Toimikauden aikana nämä teemat ovat nousseet entistä tärkeimmiksi koronaviruspandemian ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksista. 

Puheessaan von der Leyen nosti esiin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toimet, joista kuluneen vuoden aikana yksi merkittävimpiä on ollut vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on vähentää EU:n teollisuuden hiilidioksidipäästöjä puhtaan teknologian käyttöönotolla ja vahvistaa kilpailukykyä sekä omavaraisuutta. EU:n tavoitteena on olla edelläkävijä puhtaan teknologian käyttöönottajana, joka edellyttää muun muassa sääntely-ympäristön kehittämistä ja osaamiseen panostamista.  

Vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseen liittyen von der Leyen myös korosti oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden varmistamista muun muassa siirtymän edellyttämien kriittisten raaka-aineiden saatavuudessa. Lisäksi komission puheenjohtaja kertoi talousarvion tarkastuksen yhteydessä julkaistusta STEP-ohjelmasta (Strategic Technologies for Europe Platform), jolla pyritään ohjaamaan rahoitusta kriittisten teknologioiden investointeihin, esimerkiksi tekoälyn kehittämiseen.  

Muita puheen keskeisiä teemoja olivat maailmanlaajuinen yhteistyö, muuttoliike sekä EU:n laajentuminen. Lisäksi von der Leyen vahvisti EU:n jatkavan toimia Ukrainan tukemiseksi. 

EU:n talouden haasteisiin pyritään vastamaan työvoima- ja osaamispulaan puuttumisella, inflaation hillitsemisellä sekä yritysten liiketoimintaa helpottavien toimien lisäämisellä esimerkiksi vahvistamalla tukea pk-yrityksien osalta.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote