Euroopan sirusäädös on astunut voimaan

Euroopan sirusäädös (European Chips Act) on astunut voimaan 21.9.2023. Säädöksellä pyritään varmistamaan puolijohteiden saatavuus EU:ssa, parantamaan alan häiriönsietokykyä sekä vahvistamaan Euroopan teknologia-alan johtoasemaa.

Puolijohteet ovat keskeinen osa nykyaikaista digitaalista taloutta osana muun muassa terveydenhuollon, energiantuotannon ja puolustussektorin toimintaa sekä esimerkiksi älypuhelimien ja autojen osina.

Sirusäädöksen konkreettiset tavoitteet ovat sirujen valmistuksen vahvistaminen EU:ssa, eurooppalaisen suunnitteluekosysteemin kehittäminen sekä innovoinnin lisääminen koko arvoketjussa. Säädöksellä myös tuetaan EU:n tavoitetta kaksinkertaistaa nykyinen maailmanmarkkinaosuus 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi sirusäädöksellä pyritään lisäämään julkisia ja yksityisiä investointeja puolijohteiden tuotantolaitoksiin sekä edistämään jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja sirujen tarjonnan ja kysynnän seuraamista häiriönsietokyvyn parantamiseksi.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Neuvoston infografiikka – EU:n sirusäädös