Kriittisten raaka-aineiden asetusehdotus etenee Parlamentissa

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kantansa kriittisiä raaka-aineita koskevaan asetusehdotukseen. Maalikuussa 2023 julkaistun asetusehdotuksen tavoitteena on vastata vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämien raaka-aineiden saatavuuteen parantamalla EU:n kriittisten raaka-aineiden omavaraisuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi asetuksella pyritään lisäämään raaka-aineiden kestävää käyttöä muun muassa parantamalla kierrätystä ja tukemalla vaihtoehtoisten materiaalien kehittämistä.

Parlamentti korostaa kannassaan EU:n ja kolmansien maiden välisten molempia hyödyttävien pitkäaikaisten kumppanuussopimuksien luomista, joilla vahvistetaan raaka-aineiden saatavuutta sekä koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia. Lisäksi parlamentti kannattaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lisäämistä vaihtoehtoisten materiaalien kehittämisessä, kierrätystavoitteiden asettamista raaka-aineille ja sääntelyn kuormittavuuden vähentämistä erityisesti pk-yrityksille.

Seuraavaksi parlamentti neuvottelee asetuksesta neuvoston kanssa.

Lisätietoja:

Parlamentin lehdistötiedote