Alueellisten innovaatiolaaksojen aloite etenee – Itä- ja Pohjois-Suomi aktiivisesti mukana

Euroopan komissio avasi maaliskuun lopulla kiinnostuksenilmauksen koskien alueellisten innovaatiolaaksojen (Regional Innovation Valleys, RIV) aloitetta. Kiinnostuksenilmauksen lisäksi toukokuussa avattiin RIV-aloitteeseen liittyen Horisontti Euroopan sekä I3-ohjelman rahoitushaut. Kiinnostuksenilmaus sulkeutui 18. syyskuuta ja rahoitushakujen takaraja on 17. lokakuuta.

RIV-aloite linkittyy komission heinäkuussa 2022 julkaisemaan innovaatioagendaan. Yksi agendan tavoitteista on tunnistaa 100 aluetta, jotka sitoutuvat tehostamaan tutkimus- ja innovaatioinvestointiensa koordinointia sekä edistämään yhteistyötä alueidenvälisissä innovaatiohankkeissa. Aloite perustuu älykkään erikoistumisen hyödyntämiseen ja korostaa syväteknologian innovaatioita. Kiinnostuksenilmauksen tai rahoitushaun kautta hyväksytyille alueille myönnetään alueellisen innovaatiolaakson status.

Komissio on listannut viisi teemaa, joiden pohjalta se toivoo alueellisia innovaatiolaaksoja:

  • riippuvuuden vähentäminen fossiilisista polttoaineista
  • globaalin elintarviketurvan lisääminen
  • digitaalisen muutoksen hallinta (ml. kyberturva)
  • terveydenhoitojärjestelmien kehittäminen
  • kiertotalous.

 

Näiden lisäksi on mahdollista esittää muita teemoja, joilla edistetään Euroopan teollisuuden kilpailukykyä syväteknologian innovaatioiden avulla.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto sekä Elinkeinot murroksessa (ELMO) II -hanke valmistelivat yhteistyössä koko NUTS 2 -tason suuraluetta koskevan kiinnostuksenilmauksen RIV-aloitteeseen. Kiinnostuksenilmauksessa Itä- ja Pohjois-Suomen pääteemaksi nostettiin kiertotalous, minkä lisäksi muut komission etukäteen listaamat tavoitteet sisällytettiin kiinnostuksenilmaukseen alateemoiksi. Kiinnostuksenilmauksella Itä- ja Pohjois-Suomi on aktiivisesti mukana eurooppalaisen innovaatiopolitiikan kehityksessä ja samalla kiinnostuksenilmaus tukee alueen toimijoiden osallistumista RIV-rahoitushakuihin.

Lisätietoa:

Kiinnostuksenilmauksen päivittyvä kartta
Horisontti Euroopan rahoitushaku
I3-rahoitushaku (strand 1)
Uusi eurooppalainen innovaatioagenda