Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston vuosien 2021-2027 väliarviointi

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), koheesiorahaston ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) vuosien 2021-2027 väliarviointia. Ohjelmilla tuetaan Euroopan alueiden ja kuntien kestävää taloudellista ja sosiaalista kehittämistä sekä alueellisten kehityserojen tasaamista.

Väliarvioinnin tarkoituksena on arvioida ohjelmien täytäntöönpanoa vuoden 2024 loppuun mennessä sekä antaa näyttöä ohjelmien loppukaudelle ja vuoden 2027 jälkeisen koheesiopolitiikan valmistelulle. Palautetta pyydetään erityisesti ohjelmien täytäntöönpanoon osallistuneilta hallintoviranomaisilta, asiantuntijoilta ja muilta sidosryhmiltä. Palautejakso on auki 9. lokakuuta asti.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote