Iso-Britannia mukaan Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan

Euroopan komissio ja Iso-Britannia ovat tehneet poliittisen yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Iso-Britannia osallistuu vuoden 2024 alusta alkaen EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan sekä Copernicus –ohjelmaan. 

Sopimus muun muassa mahdollistaa brittiläisten tutkijoiden ja organisaatioiden tasavertaisen osallistumisen ja rahoituksen hakemisen Horisontti Eurooppa -ohjelmasta EU:n jäsenvaltioiden tutkijoiden ja organisaatioiden kanssa. 

Sopimus on EU:n ja Iso-Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukainen. Kokonaisuudessaan Iso-Britannia osallistuu Horisontti Eurooppa ja Copernicus –ohjelmien talousarvioon noin 2,6 miljardilla eurolla vuodessa.

Seuraavaksi sopimus siirtyy neuvoston ja EU:n ja Iso-Britannian ohjelmiin osallistumista käsittelevän erityiskomitean hyväksyttäväksi.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote