Uutiskirje 5/2024

Ajankohtaista

Tervetuloa uusi erityisasiantuntijamme Tiina!

Uusi erityisasiantuntijamme Tiina Paakkari aloitti työnsä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolla erityisasiantuntijan tehtävissä 20.5. Tiina seuraa erityisesti EU:n energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kehittymistä. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa Itä- ja Pohjois-Suomen metsätyöryhmän toiminnan koordinoiminen sekä osallistuminen Euroopan metsäisten alueiden (ERIAFF) työryhmän sekä NSPA:n verkoston toimintaan.  Lue lisää.

Neljännesvuosisata Itä- ja Pohjois-Suomen edunajamista Brysselissä 

Itä-Suomen toimisto aloitti toimintansa Brysselissä vuonna 1998, ja Pohjois-Suomen toimisto vuonna 2002. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen EU-toimisto aloitti toimintansa 1.1.2013. Viime vuonna juhlistettiin näin itäisen ja pohjoisen Suomen edunajamisen 25-vuotista taivalta Brysselissä sekä samalla yhteisen EU-toimiston 10-vuotisjuhlavuotta.  Lue lisää.

Vanguard Initiative -verkosto: väylä eurooppalaiseen yhteistyöhön

Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää ja kaupallistaa teollisia innovaatioita. Verkosto tuo yhteen alueita sekä alueilla toimivia korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja klustereita jäsenalueiden kasvuhakuisten yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi Euroopan laajuisissa arvoketjuissa. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten saaminen mukaan verkoston toimintaan on Vanguardin keskeisiä tavoitteita. Lue lisää.

Euroopan neuvosto on hyväksynyt sisämarkkinoiden ja teollisuuden tulevaisuutta koskevat päätelmät

Euroopan kilpailukykyneuvosto käsitteli kokouksessaan 24. toukokuuta EU:n sisämarkkinoiden ja teollisuuspolitiikan tulevaisuutta. Kokouksessa hyväksyttiin molempia aiheita koskevat päätelmät. Lue lisää.

Euroopan kilpailukykyneuvostolta TKI-sektoriin liittyviä päätelmiä

Euroopan kilpailukykyneuvosto käsitteli kokouksessaan 23. toukokuuta avaruussektorin kilpailukykyä, tekoälyn kehittämistä, tutkimusturvallisuutta, tiedon hyödyntämistä sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman loppuarviointia. Neuvosto hyväksyi näihin aiheisiin liittyviä päätelmiä, asetuksia ja suosituksia.  Lue lisää.

Tapahtumia

11.-13. kesäkuuta 2024
The ERIAFF Annual Conference 2024
Lue lisää

11. kesäkuuta 2024
European Sustainable Energy Week 2024
Lue lisää