Ilmoittaudu Vanguard Initiativen Smart Health -pilotin ja IP-toimijoiden virtuaalikahveille!

Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoilla on mahdollisuus tavata Vanguard Initiative -verkoston Smart Health -pilotin edustajia 5.4. klo 13.00-14.30 Suomen aikaa järjestettävässä virtuaalikahvitilaisuudessa.

Tilaisuudessa Smart Health -pilotin vetäjät esittelevät pilottia ja sen toimintaa Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoille. Pilotti aloitti toimintansa vuonna 2021 ja siinä on mukana 13 Vanguard Initiativen jäsenaluetta, Itä- ja Pohjois-Suomi mukaan lukien. Pilotin tavoitteena on yhdistää alueellisia yksilöllistetyn terveydenhoidon (personalised medicine) ja älykkään terveyden (smart health) ekosysteemejä toisiinsa ja vahvistaa eurooppalaisia arvoketjuja. Pilotti tuo yhteen mm. biolääketieteellistä, teknologista ja datavetoista osaamista ja se pyrkii edistämään yksilöllistetyn terveydenhuollon toteutumista.

Smart Health -pilotilla on viisi demoa, joilla kaikilla on omat sisällölliset painotuksensa. Demojen edistäminen on keskeinen osa pilotin toimintaa myös tänä vuonna. Kokonaisuutena pilotin tavoitteet vuonna 2024 liittyvät mm. rahoitusmahdollisuuksien aiempaa systemaattisempaan tunnistamiseen ja tukeen hakemusten valmistelussa, synergioiden edistämiseen EU-rahoitteisten hankkeiden ja muiden aloitteiden kanssa sekä pilotin näkyvyyden vahvistamiseen. Vuonna 2024 pilotti pyrkii lisäämään erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten näkyvyyttä jäsenalueiden ekosysteemeissä.

Pilotin esittelyn lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoilla on mahdollisuus esitellä lyhyesti (noin viisi minuuttia osallistuvaa organisaatiota kohden) pilotin teemoihin liittyvää asiantuntemustaan. Tilaisuuden tavoitteena on vahvistaa Smart Health -pilotin tunnettuutta IP-alueella, edistää suorien kontaktien rakentumista ja tukea tätä kautta IP-alueen toimijoiden osallistumismahdollisuuksia Smart Health -pilotin toimintaan.

Tilaisuus on englanninkielinen. Teams-osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Rekisteröitymislinkki: https://forms.office.com/e/uJPvE9GNBF

Lisätietoja: Eerikki Vainio, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto ([email protected])

***** Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää ja kaupallistaa teollisia innovaatioita. Vanguard Initiative on alueiden, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, yritysten ja klusterien yhteistyöalusta, jonka toiminnalla vahvistetaan verkoston jäsenalueiden kasvuhakuisten yritysten kilpailukykyä Euroopan laajuisissa arvoketjuissa. Itä- ja Pohjois-Suomi on Vanguard Initiative -verkoston jäsen.

Vanguard-yhteistyö perustuu älykkääseen erikoistumiseen ja alueiden toisiaan täydentävän osaamisen hyödyntämiseen kasvun ja teollisen kehityksen aikaansaamiseksi valituilla aloilla. Verkoston jäsenalueet tekevät yhteistyötä erityisesti nk. piloteissa ja näihin liittyvissä demoissa alueellisten innovaatioekosysteemien, klustereiden ja klusteriverkostojen kehittämiseksi sekä innovatiivisten pk-yritysten tukemiseksi. Pilotit tuovat yhteen verkoston jäsenalueita ja näiden toimijoita sekä tukevat innovaatioiden markkinoillepääsyä. Pilotit toimivat lähellä markkinoita ja niillä on korkea kaupallistamispotentiaali.