Parlamentti ja neuvosto sopivat EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudistamisesta 

Alustava sopimus talouden ohjausjärjestelmän uudistamisesta on syntynyt Euroopan parlamentin ja neuvoston välille. Uudistuksen tavoitteena on vastata tulevaisuuden tarpeisiin vahvistamalla jäsenmaiden julkisen velan kestävyyttä sekä tukemalla kestävämpää ja osallistavampaa kasvua. 

Uudistus pyrkii myös kehittämään nykyistä ohjausjärjestelmää tekemällä siitä yksinkertaisemman, vahvistamalla kansallista osallisuutta ja sääntöihin sitoutumista sekä edistämällä investointeja ja uudistuksia kaksoissiirtymän toteuttamiseksi.  

Alustava sopimus odottaa nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntää. Ohjausjärjestelmän uudistus tulee voimaan vuonna 2025. 

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote