Neuvosto ja parlamentti ovat sopineet alustavasti Euroopan kriisivalmiudesta 

Neuvosto ja parlamentti ovat päässeet alustavaan sopimukseen sisämarkkinoiden hätätilavälinettä (SMEI) koskevasta asetuksesta, jonka nimeksi tulee sopimuksen mukaisesti sisämarkkinoiden hätätilaa ja häiriönsietokykyä koskeva säädös (IMERA). Säädös ja siihen liittyvät lainsäädäntöehdotukset (IMERA-koontisäädökset) sisältävät toimia, joiden avulla voidaan ennakoida ja torjua kriisejä, reagoida uhkiin niiden ilmaantuessa sekä vastata pidemmälle edenneisiin hätätilanteisiin.  

Alustavan sopimuksen tekstissä tuetaan asetuksen tavoitteita ja esitetään muutoksia sen selkeyden, toteutettavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi. Sopimuksen pääkohdat ovat: 

  • Asetuksen soveltamisalan rajautuminen sisämarkkinoihin liittyviin kriisitilanteiden toimiin 
  • Neuvoa-antavan sisämarkkinoiden hätätila- ja häiriönsietolautakunnan perustaminen 
  • Kriisien ennakointi stressitestien, simulaatioiden, koulutuksen ja kriisiprotokollien avulla 
  • Komission tekemät tietopyynnöt yritysten varastotilanteista olennaisten tuotteiden pulan ilmetessä 
  • Kullekin kriisille olennaisten tuotteiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden turvaaminen  
  • Jäsenvaltioiden uusien sääntöjen 18 kuukauden soveltamisaikaraja  

Seuraavaksi neuvoston ja parlamentin tulee vahvistaa ja virallisesti hyväksyä alustava sopimus.  

Lisätietoja 

Neuvoston lehdistötiedote