Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kaksoiskäyttöteknologiaa koskevasta tutkimuksesta ja kehittämisestä

Komissio on julkaissut valkoisen paperin EU-tason kaksoiskäyttöteknologioiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta. Kaksoiskäyttöteknologiat ovat teknologioita, joita voidaan hyödyntää sekä siviili- että puolustuskäytössä. Ne ovat avainasemassa EU:n kilpailukyvyn, taloudellisen turvallisuuden ja strategisen autonomian kannalta. Niiden avulla voidaan myös edistää kaksoissiirtymää ja tukea eurooppalaista teollisuutta.  

Komissio ehdottaa kolmea vaihtoehtoa kaksoiskäyttöteknologian tulevaisuudelle: 

  1.  Nykyisen järjestelmän puitteissa eteneminen 
  1.  Siviilisovellutuksiin kohdistuvan painopisteen poistaminen seuraavan ohjelmakauden tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman valituista osista 
  1. Kaksoiskäyttöteknologioiden tutkimukseen ja kehittämiseen keskittyvän välineen kehittäminen 

Ehdotus on osa komission Euroopan talousturvallisuusstrategiaa. Julkinen kuuleminen on avoinna 9. toukokuuta 2024 saakka.  

Lisätietoja 

Julkinen kuuleminen 

Komission tietosivu