Komissio on julkaissut tutkimusturvallisuutta koskevan suosituksen 

Komissio on julkaissut Euroopan tutkimusturvallisuuden vahvistamista koskevan suosituksen. Sen tavoitteena on ehkäistä tki-sektorin riskejä, kuten kriittisten teknologioiden luvattomia siirtoja, vahingollisia vaikutteita ja kolmansien maiden eettisiä tai oikeudellisia rikkeitä. Suositus kuitenkin painottaa kansainvälisen yhteistyön ja avoimuuden tärkeyttä. 

Suosituksessa linjataan viranomaisille, rahoitusjärjestöille ja tutkimusorganisaatioille suunnattuja ohjaus- ja tukitoimia tietoisuuden ja resilienssin lisäämiseksi. Suosituksen mukaan tutkimusturvallisuuden toimeenpanossa tulee noudattaa keskeisiä periaatteita, kuten akateemista vapautta, sektorien autonomisutta sekä syrjinnän välttämistä. 

Lisätietoja 

Komission tietosivu