Komissio julkaissut suosituksen päästövähennystavoitteesta vuodelle 2040 

Komissio on julkaissut vaikutustenarvioinnin mahdollisista keinoista, joilla voidaan saavuttaa Euroopan ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä. Suosituksen keskiössä on tavoite vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä.  

Komission mukaan päästövähennystavoitteen saavuttamisen edellytykset ovat: 

  • Nykyisen lainsäädännön täysmääräinen täyteenpano 
  • Teollisuuden sekä energia- ja liikennealan irtautuminen hiilestä 
  • Siirtymän oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus 
  • Avoin vuoropuhelu sidosryhmien kanssa 
  • Teollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen 
  • Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian käyttöönotto hiilenpoistoja varten 

Päästövähennystavoite palvelee Euroopan pitkän aikavälin ilmastotavoitteita ja parantaa Euroopan kriisivalmiuksia sekä riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista. Tavoitetta koskevan lainsäädäntöehdotuksen tekee EU-vaalien jälkeen muodostuva komissio.  

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote