Horisontti 2020 –ohjelman jälkiarviointi on julkaistu 

Horisontti 2020 oli vuosina 2014–2020 toiminut EU:n rahoittama tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Hiljattain julkaistun jälkiarvioinnin mukaan ohjelmalla oli laajoja ja merkittäviä vaikutuksia EU:n taloudelle, tutkimukselle, ilmastolle ja kansalaisten terveydelle.  

Ohjelman keskeisiä saavutuksia olivat: 

  • Merkittävät sijoitukset ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön – 64.4 % ohjelman 80 miljardin euron kokonaisrahoituksesta suunnattiin kestävän kehityksen edistämiseen. 
  • Innovaatioiden ja konkreettisten ratkaisujen, kuten geneettistä tietoa (heikennettyjen virusten sijaan) hyödyntävien mRNA-rokotteiden ja vetykäyttöisten kulkuneuvojen rahoittaminen 
  • 20 %:n kasvu työllisyydessä ja 30 %:n kasvu osallistuvien yritysten liikevaihdossa ja kokonaisomaisuudessa 
  • Tieteen ja tutkimuksen edistäminen tukemalla tutkijoiden julkaisutoimintaa, liikkuvuutta ja koulutusta sekä mahdollistamalla Euroopan tutkimusinfrastruktuurin kehittämisen 

Jälkiarvioinnin mukaan ohjelmaa voidaan kehittää mm. laajentamalla osallistumismahdollisuuksia, yksinkertaistamalla hallinnollista taakkaa ja kehittämällä synergioita muiden EU-aloitteiden kanssa. Jälkiarvioinnin avulla kehitetään käynnissä olevan Horisontti Eurooppa –ohjelmaa sekä vaikutetaan tulevien tki-aloitteiden politiikkakehitykseen.  

Lisätietoja  

Komission lehdistötiedote