Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineestä (STEP) alustava sopimus neuvoston ja parlamentin välille 

EU:n neuvosto ja parlamentti ovat sopineet alustavasti Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineestä (STEP). Sen tavoitteena on kohdistaa investointeja kriittisiin teknologioihin (syvä-, digitaali-, bio- ja puhdas teknologia) ja siten vahvistaa niiden kilpailukykyä sekä EU:n suvereniteettia. 

Kehysvälineessä otetaan käyttöön taloudellisia kannustimia, joilla investointeja kohdistetaan strategisten teknologioiden hankkeille nykyisistä EU:n rahoitusohjelmista ja koheesiopolitiikan rahastoista. Lisäksi siinä otetaan käyttöön suvereniteettimerkki, joka myönnetään STEP-tavoitteita edistäville hankkeille rahoituksen hakemista ja houkuttelemista varten. Rahoitusmahdollisuuksista viestitään myös suvereniteettiportaalin kautta. Komissiota on pyydetty tuottamaan kehysvälineen täytäntöönpanon väliarviointi vuoteen 2025 mennessä.  

Lisätietoa 

Neuvoston lehdistötiedote