Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet alustavasti nettonollateollisuuden tukemisesta 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat muodostaneet alustavan sopimuksen nettonollateollisuutta koskevasta säädöksestä. Säädöksen tavoitteena on parantaa puhtaan teknologian teollisuuden kilpailu- ja häiriönsietokykyä ja lisätä EU:n sisäistä puhtaan teknologian valmistuskapasiteettia. Näin tuetaan vihreän siirtymän, hiilestä irtautumisen ja ilmastoneutraalisuuden edellytyksiä.  

Säädös tukee nettonollateknologia- ja hankeinvestointeja sekä puhtaan teknologian valmistuslaitosten rakentamista. Lisäksi se yksinkertaistaa nettonollahankkeiden sääntelyä, nopeuttaa puhtaalla teknologialla tuotettujen tuotteiden pääsyä markkinoille sekä vahvistaa alan koulutusta ja innovointia osaavan työvoiman varmistamiseksi. Säädöksessä olevan vertailuarvon mukaan EU:ssa valmistetulla nettonollateknologialla voidaan tyydyttää vähintään 40 % unionin tarpeista vuoteen 2030 mennessä. 

Seuraavaksi parlamentin ja neuvoston on virallisesti hyväksyttävä alustava sopimus. Säädös tulee voimaan yhden päivän kuluttua siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote