Alustava sopimus korjauttamisoikeusdirektiivistä syntynyt neuvoston ja parlamentin välillä 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat muodostaneet alustavan sopimuksen korjauttamisoikeusdirektiivistä, jonka myötä kuluttajille turvataan mahdollisuus korjauttaa rikkinäiset ja vialliset tavarat helposti ja luotettavasti niiden pois heittämisen sijaan. Tavaroita korjaamalla vähennetään jätettä ja edistetään kiertotaloutta.  

Sovittu teksti asettaa korjausvelvoitteen EU-lainsäädännön korjausvaatimusten piiriin kuuluvien tuotteiden (esim. kodinkoneiden) valmistajille. Kuluttajien oikeus valita tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen välitä säilytetään. Lisäksi tekstissä otetaan käyttöön kuluttajille suunnattu eurooppalainen korjaustietolomake sekä luodaan EU:n yhteinen korjaamista koskeva verkkoalusta.  

Alustava sopimus odottaa nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston virallista vahvistusta ja hyväksyntää. 

Lisätietoja 

Neuvoston lehdistötiedote