Uutiskirje 11/2023

Ajankohtaista

Neuvosto on hyväksynyt koulutukseen liittyvät päätelmät sekä digitaitoja ja -osaamista koskevat suositukset

EU:n neuvosto on hyväksynyt päätelmät kolutukseen roolista Euroopan yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa sekä kaksi suositusta koskien digitaitoja ja digitaalisen koulutuksen mahdollistavia tekijöitä. Digitaidot ja niiden saavutettavuus ovat avainasemassa laadukkaan ja osallistavan koulutuksen kehittämisessä.  Lue lisää.

Neuvosto on julkaissut päätelmät videopelisektorin merkityksestä

EU:n neuvosto on hyväksynyt eurooppalaisen videopelisektorin taloudellista ja yhteiskunnallista antia korostavat päätelmät. Päätelmillä pyritään edistämään videopelien kulttuurisia ja luovia ulottuvuuksia. Lue lisää

Neuvosto on julkaissut päätelmät EU:n maatalousalueita koskevasta visiosta

EU:n neuvosto on hyväksynyt päätelmät Euroopan maaseutualueiden pitkän aikavälin kehittämisestä. Päätelmissä tunnustetaan maaseutualueiden merkitys EU:n taloudelle, kaksoissiirtymälle, ilmastotoimille sekä ruoantuotannolle. Etenkin maanviljely on tärkeässä roolissa EU:n elintarvikejärjestelmän autonomisuuden turvaamisessa. Lue lisää

Tervetuloa tiimiin uusi harjoittelijamme Anni!

Hei! Olen Anni, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston uusi harjoittelija. Olen Kajaanista kotoisin, ja opiskelin Oulun yliopistossa kulttuuriantropologiaa maisteriksi saakka.  Olen myös viettänyt lyhyempiä pätkiä Mikkelissä ja Rovaniemellä kesätöiden merkeissä, joten Itä- ja Pohjois-Suomi on jo tullut minulle tutuksi Harjoittelussa keskityn IP-toimiston viestintään, ja olen erityisen kiinnostunut kulttuuriin, ympäristöön ja digitalisaatioon liittyvistä asioista.

Komission ehdotus metsien seurantalaista on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen metsien seurantalaista, jonka tarkoituksena on täydentää eurooppalaisia metsiä koskevia tietoja ja luoda kattava yhtenäinen metsätietokanta. Ehdotuksen taustalla on kasvava huoli eurooppalaisten metsien kunnosta ja niitä koskevan tiedon hajanaisuudesta. Lue lisää

EU:n ennallistamisasetus etenee kolmikantaneuvotteluissa

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen luonnon ennallistamisasetuksen hyväksymisestä asetusehdotuksen kolmikantaneuvotteluvaiheessa.Asetukseen kuuluvana tavoitteena on toteuttaa ennallistamistoimenpiteitä vähintään 20 prosentilla EU:n maa- ja merialueilla vuoteen 2030 mennessä ja asteittain kaikkien ennallistamista vaativien ekosysteemien osalta vuoteen 2050 mennessä. Lue lisää

Eurooppalaista puolustusteollisuusstrategiaa koskeva sidosryhmäkuuleminen on käynnistetty

Euroopan komissio yhdessä EU:n ulkoasiainedustajan kanssa ovat käynnistäneet eurooppalaista puolustusteollisuusstrategiaa koskevan laajan sidosryhmäkuulemisen. Yhteisellä puolustusteollisuusstrategialla pyritään parantamaan EU:n pitkän aikavälin puolustusvalmiutta sekä vahvistamaan puolustusalan teollisuuden ja teknologian kilpailukykyä Euroopan turvallisuus- ja puolustustoiminnan strategisen kompassin tavoitteiden mukaisesti. Lue lisää

Tapahtumia

7.12.
Infotilaisuus Innovaatiorahaston 23.11.2023 avattavasta rahoitushausta
Lue lisää

14.12.
NSPA Forum 2023
Lue lisää