Neuvosto on julkaissut päätelmät videopelisektorin merkityksestä

EU:n neuvosto on hyväksynyt eurooppalaisen videopelisektorin taloudellista ja yhteiskunnallista antia korostavat päätelmät. Päätelmillä pyritään edistämään videopelien kulttuurisia ja luovia ulottuvuuksia.

Neuvosto rohkaisee jäsenmaita tukemaan eurooppalaisia videopeliyrityksiä ja houkuttelemaan alan osaajia Euroopan työmarkkinoilla. Komissiota on kehotettu edistämään sukupuoli- ja palkkatasa-arvoa videopelisektorilla ja kehittämään valtion rajoja ylittäviä pelien yhteistuotantoja.

Päätelmät on hyväksytty osana EU:n neuvoston vuosien 2023–2026 kulttuurialan työsuunnitelmaa. Nämä ovat ensimmäiset aihetta koskevat hyväksytyt päätelmät.

Lisätietoja

Neuvoston lehdistötiedote