Neuvosto on julkaissut päätelmät EU:n maatalousalueita koskevasta visiosta

EU:n neuvosto on hyväksynyt päätelmät Euroopan maaseutualueiden pitkän aikavälin kehittämisestä. Päätelmissä tunnustetaan maaseutualueiden merkitys EU:n taloudelle, kaksoissiirtymälle, ilmastotoimille sekä ruoantuotannolle. Etenkin maanviljely on tärkeässä roolissa EU:n elintarvikejärjestelmän autonomisuuden turvaamisessa.

EU:n maaseutualueiden yhteisiä haasteita ovat mm. vähenevä ja ikääntyvä väestö, huonot kulkuyhteydet ja palveluiden keskittyminen kaupunkeihin. Ratkaisuiksi neuvosto ehdottaa tehokasta investointien suuntaamista, digitaitojen kehittämisen tukemista ja maaseudulla asuvien nuorten työllisyyttä parantavia toimia.

Neuvosto kehottaa komissiota kehittämään päätelmiin perustuvan maataloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman. Myös jäsenmaita rohkaistaan kehittämään strategioita ja suunnitelmia paikallisilla tasoilla.

 

Lisätietoa:

Neuvoston lehdistötiedote