Eurooppalaista puolustusteollisuusstrategiaa koskeva sidosryhmäkuuleminen on käynnistetty

Euroopan komissio yhdessä EU:n ulkoasiainedustajan kanssa ovat käynnistäneet eurooppalaista puolustusteollisuusstrategiaa koskevan laajan sidosryhmäkuulemisen. Yhteisellä puolustusteollisuusstrategialla pyritään parantamaan EU:n pitkän aikavälin puolustusvalmiutta sekä vahvistamaan puolustusalan teollisuuden ja teknologian kilpailukykyä Euroopan turvallisuus- ja puolustustoiminnan strategisen kompassin tavoitteiden mukaisesti.

Sidosryhmien, kuten jäsenmaiden, Euroopan parlamentin sekä puolustusteollisuus- ja rahoitusalan, kuuleminen on keskeinen osa strategian valmistelua. Kuulemiset on määrä toteuttaa seuraavan kolmen kuukauden aikana kirjallisina kannanottopyyntöinä ja sidosryhmien kanssa järjestettävinä työpajoina. Kuuleminen järjestetään yhteistyössä komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja koordinoidusti Euroopan puolustusviraston kanssa. Tarkastelun keskiössä on muun muassa puolustusteollisuuden kysynnän koordinointi, toimitusketjujen vahvistaminen, innovoinnin edistäminen ja puolustustavoitteiden huomioiminen EU:n poliitikoissa.

Tavoitteena on kuulemisen jälkeen vuoden 2024 alussa esitellä eurooppalainen puolustusteollisuusstrategia. Samaan aikaan on tarkoitus tarkastella vuoden 2025 puoliväliin saakka käynnissä olevien tukitoimien tuloksia sekä vakiinnuttaa toimet Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi vuoden 2025 jälkeen.

Lisätietoa:

Komission lehdistötiedote