Neuvosto on julkaissut päätelmät perusoikeuksien vahvistamisesta digitaaliaikana

EU:n neuvosto on hyväksynyt päätelmät digitaalisista valtuuksista perusoikeuksien turvaamiseksi ja toteuttamiseksi. Päätelmissä vahvistetaan, että perusoikeudet kuuluvat sovellettaviksi sekä verkossa kuin sen ulkopuolella ja, että jokaisella tulisi olla mahdollisuus digitaalisten perustaitojen oppimiseen, jotta voi ymmärtää ja käyttää oikeuksiaan. Digitaaliset taidot ovat välttämättömiä julkisten ja yksityisten palvelujen täysimääräisessä hyödyntämisessä, jotka yhä useammin löytyvät verkosta.

Päätelmien kaksi keskeistä asiaa ovat: yksilöiden ja merkittävien alojen digitaalisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä turvallisen digitaalisen ympäristön luominen, jossa perusoikeudet on turvattu.

Perusoikeuksien huomioiminen digitaalisuuden lisääntyessä on erityisen tärkeää muun muassa tasa-arvon kannalta. Digitaalisten taitojen vahvistamiseksi neuvosto suosittelee jäsenmaita lisäämään muun muassa toimia, joilla edistetään mahdollisimman monen pääsyä digitaalisiin palveluihin sekä kehitetään informaation lukutaitoa ja ymmärrystä yksityisyyden suojan tärkeydestä.

Lisätietoja:

Neuvoston lehdistötiedote