Neuvosto on hyväksynyt uudet puitteet älykkäiden liikennejärjestelmien direktiiviin

EU:n neuvosto on hyväksynyt uudet puitteet osana älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevan direktiivin (Intelligent transport systems, ITS) tarkastusta. Direktiivin tarkastuksella pyritään edistämään älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämistä ja osaltaan vauhdittamaan digitaalista siirtymää. Tarkastuksen yhteydessä hyväksytyt puitteet keskittyvät uuden liikenneteknologian kuten liikenne- ja reittisovelluksien, automatisoitujen liikennejärjestelmien sekä multimodaalisen liikenteen, lisäämiseen direktiivin soveltamisalaan.

Puitteilla muun muassa tuetaan tiedonkulun kehittämistä liikenteessä parantamalla navigoimiseen tarvittavien digitaalisten tietojen saatavuutta ja tietojen yhteentoimivuutta, jolloin tieto esimerkiksi ruuhkista ja muista odottamattomista tieliikennetapahtumista on paremmin saatavilla. Tällä tiedon saatavuuteen liittyvällä uudistuksella luodaan myös pohjaa eurooppalaisen liikkuvuutta koskevan tietoalueen kehittämiselle.

Tarkistetussa direktiivissä lisäksi laajennetaan direktiivin soveltamisalaa kattamaan liikkumista koskevat tiedotus- ja lipunmyyntipalvelut (esimerkiksi reittisovellukset), ajoneuvojen ja tieliikenteen välinen tiedonkulku sekä automatisoidut liikennejärjestelmät. Direktiivin soveltamisen laajentamisella pyritään esimerkiksi reaaliaikaisen tiedon saatavuuden ja tarkempien nopeusavustinjärjestelmien parantamiseen liikenteen käyttäjille.

Neuvoston hyväksymisen jälkeen uudistettu direktiivi julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, jonka jälkeen se astuu voimaan 20 päivänä julkaisusta.

Lisätietoa:

Neuvoston lehdistötiedote