Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma on päivitetty

Vuonna 2007 alunperin julkaistu Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET) on päivitetty tukemaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen teollisuussuunnitelmaa, nettonollateollisuusasetusta sekä REPowerEU -suunnitelmaa. Laajennettu suunnitelma on päivitetty edistämään kokonaisvaltaisesti puhtaan energiateknologian kehittämistä ja käyttöönottoa Euroopassa.

SET-suunnitelmaa päivitettiin edellisen kerran vuonna 2015 energia-unionia koskevan strategian (The Energy Union Strategy) yhteydessä. Strategian tavoitteeksi on asetettu turvallisen, kestävän, kilpailukykyisen ja kohtuuhintaisen energian tarjoaminen EU:ssa.

Nyt päivitetty SET-suunnitelma tukee jatkossakin energia-unionia koskevan strategian tutkimus, innovointi ja kilpailukyky -ulottuvuutta, jonka lisäksi suunnitelma kytketään vahvasti Euroopan tutkimusalueen (ERA) toimintaan.

Päivitykseen kuuluvia ehdotettuja toimia ovat muun muassa uusien läpileikkaavuutta korostavien painopisteiden lisääminen suunnitelmaan, uusiutuvan energian teknologioiden näkökulman laajentaminen, vetyä koskevan toiminnan vahvistaminen sekä Eurooppalaisen teknologia- ja innovaatiofoorumien (ETIP) ja eurooppalaisten teollisuuden allianssien kuten akkuallianssin yhteistyön tiivistäminen.

SET-suunnitelman toteuttamista tuetaan muun muassa puhtaan energian siirtymän CETP-kumppanuudella, joka koostuu kansallisten ja alueellisten TKI-ohjelmien monenvälisistä ja strategisista kumppanuuksista.

Lisätietoa:

Komission lehdistötiedote