Postdoc –tutkijoille suunnattu MSCA –rahoitusohjelman apurahahaku on auki

Horisontti Euroopan MSCA-ohjelma (Marie Skłodowska-Curie Actions), jolla edistetään tutkijoiden koulutusta ja liikkuvuutta, on avannut 260 miljoonan euron suuruisen Postdoctoral Fellowship -apurahahaun. Apurahalla tuetaan postdoc-tason tutkijoiden mahdollisuuksia hankkia uusia taitoja ja työkokemusta kansainvälisesti ja monialaisesti. Ohjelmalla myös kannustetaan tutkijoita hyödyntämään mahdollisuus suorittaa valmistumisen jälkeen harjoittelu muussa kuin akateemisessa organisaatiossa, jolla lisätään alojen välistä yhteistyötä.  

Haku on jaettu kahteen ryhmään: European Postdoctoral Fellowship:n kautta voivat hakea kaikista maista tulevat tutkijat EU:ssa tai Horisontti Eurooppa -yhteistyömaassa tehtävään tutkimukseen, ja Global Postdoctoral Fellowship:n kautta eurooppalaiset, joiden tutkimushanke sijoittuu Euroopan ulkopuolelle. Haku koskee kaikkia tieteenaloja ja se on auki 13. syyskuuta asti.

 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote

MSCA-rahoitusohjelma