Euroopan komissio suuntaa 100 miljoonaa euroa innovaatiorahastosta puhtaan teknologian hankkeisiin

Euroopan komissio on julkaissut innovaatiorahaston kolmannen pienimuotoisten hankkeiden rahoitushaun, jolla pyritään entisestään edistämään EU:n teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Rahoitushaku käsittää hankkeet, joiden pääomamenot ovat 2,5–7,5 miljoonaa euroa. Innovaatiorahasto koostuu EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista saaduista tuloista. 

Rahoitushaussa suunnataan 100 miljoonaa euroa pienimuotoisiin hankkeisiin, joiden tulee liittyä uusiutuvaan energiaan, energiaintensiivisten teollisuuden alojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, energian varastointiin tai hiilidioksidin sitomiseen ja hyödyntämiseen. Rahoitushaussa hankkeita arvioidaan sen perusteella, mikä niiden kyky on vähentää hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteiseen teknologiaan. Lisäksi arvioidaan hankkeiden innovatiivisuutta, toiminnallisuuden kypsyysastetta, skaalausmahdollisuutta sekä kustannustehokkuutta. 

Innovaatiorahaston avulla pienimuotoisten hankkeiden kokonaispääomamenoista voidaan parhaimmillaan rahoittaa 60 prosenttia, joka voi auttaa innovatiivisten teknologioiden markkinoille tuomisessa ja kaupallistamisessa. Lisäksi Euroopan Investointipankin (EIP) hankekehitystukea voidaan myöntää 20 innovatiiviselle hankkeelle, jotka ovat kypsyydeltään varhaisemmassa vaiheessa kuin innovaatiorahaston rahoittamat hankkeet vaativat.  

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Komission rahoitushakuportaali