Euroopan komissio on käynnistänyt Ukrainan jälleenrakentamiseen valmistavan ohjelman – taustalla Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite

Euroopan komissio on käynnistänyt Ukrainan jälleenrakentamisen valmiuksia kehittävän ohjelman, joka kytkeytyy Uusi eurooppalainen Bauhaus –aloitteeseen. Ohjelmalla pyritään kehittämään valmiuksia Ukrainan jälleenrakentamista varten. Tarkoituksena on hyödyntää Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta jälleenrakentamisessa ja tuoda jälleenrakentaminen osaksi vihreän kehityksen ohjelman edistämistä. Vuonna 2021 julkaistussa Uusi eurooppalainen Bauhaus –aloitteessa yhdistyvät kestävyyteen, osallisuuteen ja esteettisyyteen liittyvät toimintaperiaatteet. 

Ukrainan jälleenrakentamisen valmiuksien kehittämiseen liittyvä ohjelma on toteutettu yhdessä ukrainalaisten organisaatioiden kanssa ja sen keskiössä ovat ukrainalaisten kuntien tarpeiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen. Ohjelmassa käsitellään tarpeita eri näkökulmista esimerkiksi resurssien arviointia ja jakamista, rahoitusta sekä mahdollisuuksia kestävään ja osallistavaan jälleenrakentamiseen. Näkökulmilla myös määritellään poliittinen kehys valmiuksien kehittämiselle.  

 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote