Euroopan komissio on julkaissut alueellisen kilpailukykyindeksin

Euroopan komissio on julkaissut alueellisen kilpailukykyindeksin, jolla mitataan alueiden kilpailukykyä eri indikaattoreilla. Indeksillä on mitattu vuodesta 2010 lähtien NUTS 2 –tason alueiden kilpailukykyä. Vuoden 2022 kilpailukykyindeksi on päivitetty versio ja se osoittaa, että EU:n alueiden välillä on yhä suuria eroja, mutta vähiten kehittyneiden alueiden kilpailukyky on parantunut. Siirtymäalueiden tulokset ovat vaihtelevampia ja kehittyneet alueet ovat vertailussa yhä parhaiten suoriutuvia. Kokonaisvertailussa Itä- ja Pohjois-Suomi sijoittuu indeksissä sijalle 86 vertailun 234 alueen joukosta. 

Kilpailukykyindeksin keskiössä on selvittää alueen kyky tarjota asukkaille ja yrityksille houkutteleva ympäristö asua ja työskennellä. Päivitetty kilpailukykyindeksi koostuu kolmesta alaindeksistä: perustekijät, tehokkuus ja innovointi. Lisäksi indeksi koostuu 11 indikaattorista, joihin kuuluu muun muassa “instituutiot”, “terveys” ja “työmarkkinoiden tehokkuus”. 

Kilpailukykyyn vaikuttavat keskeisesti poliittiset päätöksenteot ja julkiset investoinnit, joilla voidaan tasata alueiden välisiä eroja. Julkaistu indeksi korostaa esimerkiksi EU:n koheesiopolitiikan merkitystä alueiden erojen tasaamisessa. EU:n tuella voidaan esimerkiksi vaikuttaa työpaikkojen luomiseen, yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja alueiden hyvinvoinnin lisäämiseen.  

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Itä- ja Pohjois-Suomen kilpailukykyindeksi