Euroopan komissio on hyväksynyt Horisontti Eurooppa 2023–2024 päivitetyn työohjelman – lisää rahoitusta turvallisuuden ja uusiutuvan energian tutkimukseen

Euroopan komissio on vahvistanut päivityksen joulukuussa hyväksyttyyn Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2023–2024 työohjelmaan. 

Päivityksessä tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan talousarviota lisätään 50 miljoonalla eurolla ja uusiutuvien energialähteiden alaa 14 miljoonalla eurolla, jonka jälkeen työohjelman kokonaistalousarvio on yli 13,5 miljardia euroa. Lisäys suunnataan turvallisuuden ja uusiutuvien energialähteiden alojen tukemiseen, joilla pyritään parantamaan EU:n häiriönsietokykyä. Työohjelman budjetin lisäys mahdollistaa muun muassa rajavalvonnan, tieto- ja viestintäinfrastruktuurin sekä kyberturvallisuuden kehittämiseen liittyvän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lisäämiseen. Kokonaisuudessaan jäljellä olevien kahden vuoden aikana sisäturvallisuuden hankkeita odotetaan olevan 12.  

Uusiutuvan energia-alan osalta lisäys kohdistetaan digitaalisten ratkaisujen ja uusiutuvan energian kansainvälisten arvoketjujen kehittämiseen. Tuki kohdistuu esimerkiksi vihreän vedyn tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan strategisen suunnitelman toteuttamiseen. Horisontti 2023–2024 työohjelmaan kuuluu myös alueellisia innovaatiolaaksoja koskevan aloitteen edistäminen, minkä keskeisenä tavoitteena on lisätä alueiden välistä innovaatioyhteistyötä. Tähän liittyen avataan rahoitushaku 17. toukokuuta.  

Lisätietoja:

Komission tutkimus- ja innovointiyksikön tiedote