EU:n Horisontti -puiteohjelmien julkisen kuulemisen tulokset on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut vuosien 2014-2027 EU:n Horisontti 2020- ja Horisontti Eurooppa -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmia koskeneen julkisen kuulemisen tulokset. Julkisessa kuulemisessa pyydettiin palautetta Horisontti 2020 –puiteohjelmasta sen loppuarviota varten, Horisontti Eurooppa –puiteohjelmasta sen väliarvioinnissa hyödynnettäväksi sekä palautetta Horisontti Eurooppa –puiteohjelman loppukauden 2025–2027 strategisesta suunnitelmasta. 

Palautejakso kesti 12 viikkoa ja päättyi helmikuun 23. päivä. Yhteensä julkiseen kuulemiseen lähetettiin 2 788 vastausta ja 265 kannanottopaperia. Suurin osa palautteesta koski Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2025–2027 strategista suunnitelmaa. Strategisessa suunnitelmassa määritetään ohjelmakauden loppupuolen prioriteetit ja tavoitteet, minkä lisäksi strategialla pyritään varmistamaan ohjelmakausien johdonmukaisuus ja jatkuvuus.  

Tuloksista selviää, että ilmastonmuutos, energiavarmuus, biodiversiteetin kato, terveydenhuoltojärjestelmän haasteet sekä väestön ikääntyminen ovat seuraavan 10 vuoden suurimmat sosiaaliset haasteet. Palautetta annettiin myös ohjelman rakenteesta, selkeydestä ja saatavuudesta. Julkisenkuulemisen tuloksia hyödynnetään Horisontti Eurooppa 2025–2027 –ohjelman strategisen suunnitelman muotoilussa ja seuraavassa tutkimus- ja innovaatioiden puiteohjelman valmistelussa. Komission lehdistötiedotteesta löytyy tiivistelmä vastaanotetusta palautteesta.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote