Uusi eurooppalainen Bauhaus –aloitteen edistymisraportti on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut ensimmäisen raportin vuonna 2021 hyväksytyn Uusi eurooppalainen Bauhaus –aloitteen saavutuksista. Raportti esittelee, kuinka aloite on tähän mennessä kerännyt yhteen laajan yhteisön ympäri Eurooppaa ja kuinka se on merkittävä vihreän kehityksen ohjelman edistäjä. Aloitteessa yhdistyvät kestävyyteen, osallisuuteen ja esteettisyyteen liittyvät toimintaperiaatteet, mistä johtuen se kokoaa yhteen eri alojen toimijoita, muun muassa muotoilijoita, tutkijoita, yrityksiä, viranomaisia sekä kulttuuri- ja luovien alojen toimijoita. Uusi eurooppalainen Bauhaus –palkinto on yksi aloitteen toimista, joka on edistänyt monialaisen ja -kansallisen verkoston syntymistä. 

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteelle on myönnetty lisärahoitusta 106 miljoonalla eurolla Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta jo aikaisemman 100 miljoonan lisäksi vuosiksi 2023–2024. Aloitteella on yhteensä 600 virallista kumppaniorganisaatiota, ja lisäksi jokainen EU-maa on sisällyttänyt sen vuosien 2021–2027 koheesiopoliittisiin ohjelmiinsa. Verkoston hankkeiden ja toimijoiden seurantaan on myös luotu tietokanta, josta saa avoimesti tietoa toiminnan kattavuudesta Euroopassa.  

Raportin julkaisun yhteydessä esiteltiin myös NEB Compass -työkalu, jonka avulla aloitteen hankkeiden tapaa ilmentää kestävyyden, osallistavuuden ja esteettisyyden periaatteita voidaan arvioida. Seuraavaksi aloitetta pyritään viemään yhä useampaan EU-ohjelmaan, muun muassa Erasmus+ -ohjelmaan on DiscoverEU –rahoituksella luotu Uusi eurooppalainen Bauhaus –reitti.  

 

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Uusi eurooppalainen Bauhaus –verkkosivut

Uusi eurooppalainen Bauhaus –raportti