Vuoden 2023 Erasmus+ -haut ovat käynnissä

Komissio on käynnistänyt vuoden 2023 Erasmus+ -ohjelman haut. Ohjelman vuosibudjetti on 4,2 miljardia euroa ja sen avulla tuetaan osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista sekä vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta. Vuoden 2023 ohjelman tavoitteena on varmistaa, että nuoret tulevat kuulluksi EU:ssa ja sen ulkopuolella. Tavoite on jatkoa Euroopan nuorison teemavuodelle 2022.  

Erasmus+ -ohjelman näkyvin toimintamuoto on liikkuvuus, jota tuetaan myös vuoden 2023 ohjelmalla. Liikkuvuusjaksoon voivat saada tukea koululaiset, korkeakouluopiskelijat, ammattiin opiskelevat, aikuisoppijat, epävirallisen oppimisen ohjelmiin osallistuvat nuoret, opettajat ja henkilöstö. Vuonna 2023 ohjelmaan sisältyy uusi toimi, jolla tuetaan urheiluvalmentajien liikkuvuutta. Ohjelmalla tuetaan myös Ukrainan sotaa pakenevia opiskelijoita ja opetushenkilöstöä.  

Haut kattavat seuraavat Erasmus+ -ohjelman toiminnot: 

  • Avaintoimi 1: oppimiseen liittyvä yksilöliikkuvuus 
  • Avaintoimi 2: organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö 
  • Avaintoimi 3: tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön 
  • Jean Monnet -toiminnot. 

Erasmus+ -rahoitusta voivat hakea avointen hankehakujen perusteella kaikki koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla toimivat julkiset tai yksityiset tahot. Tarkemmat hakuohjeet ja -ehdot hakuajat löytyvät Erasmus+ -ohjelmaoppaasta. Hakuprosessiin saa apua kansallisista Erasmus+ -toimistoista, sekä Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastosta.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote
Erasmus +-ehdotuspyyntö