Komission kertomus eurooppalaisen koulutusalueen toteutumisen edistymisestä

Euroopan komissio on julkaissut raporttinsa eurooppalaisen koulutusalueen toteutumisen edistymisestä. Raportissa tarkastellaan EU:n koulutustavoitteisiin liittyviä käynnissä olevia aloitteita ja vahvistetaan ennen 2025 toteutettavat toimet. 

Käynnissä olevat EU:n tason aloitteet pitävät sisällään muun muassa strategisia politiikkatoimia ja EU:n rahoittamia hankkeita. Lisäksi kertomuksessa tarkastellaan esimerkiksi disinformaatiota tai laadukkaita investointeja käsittelevien asiantuntijaryhmien työtä sekä toimia, joilla Erasmus+ -ohjelmaa ja Euroopan solidaarisuusjoukkoja kehitetään osallistavammiksi.  

Raportista käy ilmi, että jäsenmaiden ja EU:n yhteinen toiminta on ollut tehokasta vastattaessa EU:n koulutusjärjestelmän uusiin haasteisiin koronakriisin ja ukrainalaisten opiskelijoiden sekä opettajien vastaanottamisessa. Vahvempi strateginen kehys tuo jäsenmaat ja muut toimijat selvemmin yhteen ja mahdollistaa esimerkiksi hyvien käytänteiden jakamisen sekä osaamisen ja resurssien yhdistämisen. 

Raportin liitteenä olevassa seurantakatsauksessa on esimerkkejä siitä, miten koulutustavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Esimerkiksi koulunkäynnin keskeyttäminen on vähentynyt. Toisaalta jatkossa vaaditaan myös järjestelmällisiä toimia opettajapulan ratkaisemiseksi ja koulutuksen tasapuolisuuden parantamiseksi.  

Seuraavaksi komissio esittää vuoden 2023 väliarvioinnin, jonka havainnot otetaan huomioon tulevina vuosina. Eurooppalaisen koulutusalueen toteutumisen loppukertomus annetaan vuonna 2025. 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote
Kertomuksen tietokooste
Koulutuksen seurantakatsaus 2022