Komissio on hyväksynyt Horisontti Eurooppa -puiteohjelman päätyöohjelman vuosiksi 2023 ja 2024

Euroopan unioni kohdentaa työohjelmassa 13,5 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin vuosina 2023 ja 2024. Rahoituksella on määrä muun muassa edistää ympäristöön ja energiaan liittyvien sekä digitaalisten ja geopoliittisten haasteiden ratkaisemista. 

 Rahoitus jaetaan eri toimiin muun muassa seuraavasti: 

  • Keskeisten ilmastotoimien tavoitteiden saavuttamiseen suunnataan 5,67 miljardia euroa 
  • Biologista monimuotoisuutta tuetaan 1,67 miljardilla eurolla 
  • EU:n digitaalista siirtymää tuetaan yli 4,5 miljardilla eurolla 
  • Puhtaan energian siirtymään ja Euroopan energiariippumattomuuteen liittyviin hankkeisiin investoidaan lähes 970 miljoonaa euroa 
  • NextGenerationEU-välineestä ohjataan yli miljardi euroa investointeja koronavirusepidemiasta elpymiseen ja 336 miljoonaa euroa pandemiavalmiuden parantamiseen ja terveysuhkiin reagoimiseen liittyvään tutkimukseen ja innovointiin 
  • EU:n viiteen missioon investoidaan vuonna 2023 yli 600 miljoonaa euroa 

Horisontti Eurooppa -työohjelma vuosiksi 2023 ja 2024 kattaa lisäksi toimia, joilla tuetaan kansainvälisiä aloitteita liittyen muun muassa uusiutuvaan energiaan, globaaliin terveyteen ja elintarvikejärjestelmiin. Lisäksi Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteelle ohjataan laajaa tukea. 

Seuraavien kahden vuoden työohjelman 13,5 miljardin euron rahoitus on osa 95,5 miljardin euron Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa. Puiteohjelmalla edistetään EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista, energia-alan häiriönsietokyvyn vahvistamista ja digitaaliteknologioiden kehittämistä. Lisäksi ohjelmalla rahoitetaan kohdennutusti muun muassa Ukrainan tukemista, parannetaan talouden sietokykyä ja edistetään koronavirusepidemiasta elpymistä.  

Julkaistun päätyöohjelman mukaiset ensimmäiset haut avautuivat 7. joulukuuta 2022. Komissio järjestää Horisontti Eurooppa -tiedotuspäiviä hakijoille 6.12.2022-16.2.2023 välisenä aikana.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote