Horisontti Eurooppa -väliarvioinnin ja Horisontti 2020 -loppuarvioinnin julkiset kuulemiset ovat käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt kaksi julkista kuulemista liittyen Horisontti 2020 -puiteohjelman loppuarviointiin ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelman väliarviointiin.

Horisontti 2020 oli EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma vuosien 2014–2020 aikana. Sen budjetti oli lähes 80 miljardia euroa. Puiteohjelman tavoitteita olivat muun muassa auttaa EU:ta kehittymään osaamiseen ja innovointiin perustuvaksi taloudeksi, edistää älykästä ja kestävää kasvua sekä täydentää tutkimuksen, innovoinnin ja teknologian eurooppalaisia sisämarkkinoita. Horisontti 2020 -puiteohjelman loppuarvioinnissa analysoidaan ohjelman suunnittelua, toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia.

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma vuosiksi 2021–2027. Sen budjetti on noin 95,5 miljardia euroa. Puiteohjelman tavoitteita ovat esimerkiksi EU:n kilpailukyvyn parantaminen, vihreän ja digitaalisen siirtymän edistäminen, eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen ja maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen. Väliarviointi koskee kaikkia ohjelman osia, mukaan lukien esimerkiksi kumppanuudet, missiot sekä Euroopan teknologiainstituutti. Horisontti Eurooppa -puiteohjelman väliarvioinnin tarkoituksena on analysoida ohjelman suunnittelua ja toteutusta, sekä sen ensimmäisiä tuloksia. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää tulevien toimien suunnittelussa.

Julkiset kuulemiset päättyvät 23. helmikuuta 2023. Palautetta toivotaan erityisesti tutkijoilta, yrityksiltä, korkeakouluilta, kansalaisilta, viranomaisilta, sekä EU:n laajuisilta kattojärjestöiltä.

Lisätietoja:

Horisontti Eurooppa -väliarvioinnin julkinen kuuleminen
Horisontti 2020 -loppuarvioinnin julkinen kuuleminen