Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2025–2027 strategisen suunnitelman laaja konsultaatio on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuosien 2025–2027 strategisen suunnitelman valmisteluun liittyen. Strateginen suunnitelma on yksi käynnissä olevan ohjelmakauden uutuuksista. Se määrittelee eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiorahoituksen painotukset ja linkittää nämä komission poliittisiin prioriteetteihin, kuten vihreään siirtymään sekä digitalisaation edistämiseen. Horisontti Euroopan ensimmäinen strateginen suunnitelma kattaa vuodet 2021–2024. Käynnissä oleva konsultaatio koskee ohjelmakauden loppuosaa. 

Komissio toivoo palautetta laajasti eri sidosryhmiltä. Horisontti Euroopan vuosien 2025–2027 strategisen suunnitelman lisäksi konsultaatiossa voi antaa palautetta Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmien suoriutumisesta sekä tuoda esiin yleisemmin huomioita puiteohjelmien toimivuudesta. 

Julkinen kuuleminen koostuu avoimista ja monivalintakysymyksistä. Vastaaja voi jättää palautetta valitsemiaan osia koskien. Viimeisen osion lopussa on mahdollisuus liittää kannanottopapereita. Julkinen kuuleminen päättyy 23.2.2023.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote 

Komission kuvaus strategisesta suunnitelmasta ja sen valmisteluprosessista