EIC-rahaston ensimmäiset pääomasijoitukset Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta on tehty

EIC-rahasto on tehnyt sijoituspäätökset 35 ensimmäisestä Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta tehtävästä sijoituksesta. EIC-rahasto vastaa Euroopan innovaationeuvoston (EIC) pääomasijoituksista ja se on merkittävässä roolissa uudessa Euroopan innovaatio-ohjelmassa, joka keskittyy erityisesti syväteknologian innovaatioiden edistämiseen.

35 pääomasijoituksen kokonaismäärä on yhteensä 190 miljoonaa euroa. Kahdesta päätöksestä on jo tehty investointisopimukset (Apix Analytics ja Lattice Medical) ja uusia päätöksiä odotetaan lähiviikkoina.

Pääomasijoitukset ovat merkittävä edistysaskel EIC Accelerator -välineen investointiosion täytäntöönpanossa. EIC Accelerator -välineen puitteissa on vuoden 2021 kesäkuusta lähtien tarjottu avustuksia ja pääomasijoituksia 313 yritykselle.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
EIC Accelerator -väline