Oulu2026-kulttuuripääkaupungin ohjelmahaku on käynnissä

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Euroopan komission aloite, jolla halutaan korostaa Euroopan kulttuurien moninaisuutta ja vahvistaa kulttuurin merkitystä kaupunkikehityksessä.

Osana kulttuuriohjelman toteutusta Oulu2026 on käynnistänyt ohjelmahaun. Syksyn 2022 ohjelmahaussa haetaan erityisesti pitkäaikaisia ja laajoja projekteja. Lähempänä vuotta 2026 avautuu toinen ohjelmahaku yksittäisille yhteisöllisille tapahtumille tai projekteille. Oulun kulttuurisäätiö osarahoittaa kulttuuriohjelmaan valittuja projekteja, eikä haulla rahoiteta hakijoiden vakiintunutta perustoimintaa.

Ohjelmahakuun voivat osallistua alueelliset, kansalliset ja kansainväliset toimijat. Osarahoitusta voivat hakea yksityishenkilöt, yhteisöt, yritykset, verkostot ja julkiset laitokset. Ohjelma tulee toteutua kokonaan tai osittain Oulu2026-toteutusaluella, johon lukeutuu Oulun lisäksi 35 muuta pohjoista kuntaa. Eduksi luetaan eurooppalaisen ulottuvuuden toteuttaminen. Tarkemmat hakukriteerit ja ohjeet löytyvät hakijan oppaasta.

Ohjelmahaku on käynnissä 9. joulukuuta asti. Hakija voi osallistua hakuun yhdellä tai useammalla projektiehdotuksella, samalla sitoutuen toteuttamaan kaikkia kulttuuriohjelmaan valitut projektit. Osarahoituspäätöksistä tiedotetaan 31. toukokuuta 2023 mennessä.

Ohjelmahausta järjestetään webinaari tiistaina 22. marraskuuta kello 13:00-14:00 EET Zoom-palvelun välityksellä. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen. Webinaari nauhoitetaan ja tallenne tulee jälkikäteen katsottavaksi.

Lisätietoja:

Ohjelmahaun verkkosivut
Hakijan opas
Ilmoittautuminen webinaariin