Innovaatiorahaston suurten hankkeiden REPowerEU-haku on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt EU:n innovaatiorahaston laajamittaisia hankkeita koskevan ehdotuspyynnön. Jaossa on yhteensä 3 miljardia euroa. Ehdotuspyynnöllä edistetään teollisten ratkaisujen käyttöönottoa hiilipäästöjen vähentämiseksi. 

Ehdotuspyyntö keskittyy erityisesti REPowerEU-suunnitelman painopisteisiin ja sillä edistetään EU:n riippumattomuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista. Ehdotuspyynnöllä rahoitetaan hankkeita seuraavilta aloilta: 

  • Yleinen hiilestä irtautuminen: Miljardi euroa muun muassa uusiutuvaan energiaan, energian varastointiin ja hiilidioksidin talteenottoon liittyviin innovatiivisiin hankkeisiin.  
  • Teollisuuden innovatiivinen sähköistäminen ja vedyntuotanto: Miljardi euroa muun muassa teollisuuden sähköistämismenetelmiin ja uusiutuvan vedyn tuotantoon liittyviin hankkeisiin. 
  • Puhtaaseen teknologiaan perustuva valmius: 0,7 miljardia euroa muun muassa uusiutuvan energian tuotantoon, energian varastointiin, komponenttien ja kokonaisten laitteiden valmistukseen liittyviin innovatiivisiin hankkeisiin. 
  • Keskikokoiset pilottihankkeet: 0,3 miljardia euroa erittäin innovatiivisiin hiilestä irtautumiseen liittyviin hankkeisiin. 

Hanke-ehdotuksia voi lähettää 16. maaliskuuta 2023 asti.  

Hakijat voivat halutessaan saada lisätietoja ehdotuspyynnöstä edellisestä ehdotuspyynnöstä saatuja kokemuksia esittelevässä verkkoseminaarissa ja tiedotuspäivässä, jotka pidetään 29. ja 30. marraskuuta 2022. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Euroopan komission ilmastotoimien pääosasto (DG CLIMA) ja Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA). 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote
EU:n innovaatiorahasto
Ehdotuspyyntö Funding&Tenders-portaalissa