EU:n digipalvelusäädöksen verkkoalustoja koskevat säännöt ovat astuneet voimaan

Euroopan unionin digipalvelusäädös (Digital Service Act, DSA) on tullut voimaan 16. marraskuuta. Digipalvelusäädöksen perusperiaatteena on, että mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on laitonta myös verkossa. Yhtenäinen säännöstö koskee koko EU:ta ja tarjoaa verkon käyttäjille uudenlaista oikeusvarmuutta EU:n sisämarkkinoilla.

Säädöksen tarkoituksena on estää laittoman sisällön leviäminen ja suojella verkon käyttäjien perusoikeuksia. Verkkoalustat velvoitetaan toimimaan jatkossa vastuullisemmin. Tämä tarkoittaa, että niiden tulee suojella käyttäjiään laittomilta sisällöiltä, tavaroilta ja palveluilta. Verkkoalustojen tulee muun muassa poistaa laiton sisältö nopeasti verkosta, tarjota parempaa suojaa kyberväkivallan uhreille, sekä kehittää markkinapaikkojen vastuullisuutta. Digitaalipalvelujen käyttäjät voivat jatkossa hakea korvauksia alustoilta, mikäli niiden väärinkäytökset ovat aiheuttaneet haittaa käyttäjälle. Erittäin suuret alustat velvoitetaan lisäksi analysoimaan aiheuttamiaan järjestelmäriskejä ja riskien vähentämistä vuosittain. Uusien sääntöjen tavoitteena on pyrkiä oikeasuhteisuuteen, edistää innovointia, kasvua ja kilpailukykyä sekä helpottaa pienten alustojen laajentumista.

Verkkoalustojen valvontaa suoritetaan sekä kansallisella, että EU:n tasolla. Euroopan komissiolla on valtuudet seurata suoraan erittäin suurten verkkoalustojen ja -hakukoneiden toimintaa. Erittäin suuriksi lasketaan alustat, joita käyttää yli 10 % EU:n väestöstä, eli noin 45 miljoonaa ihmistä. Pienemmillä alustoilla, pk- ja startup-yrityksillä on vähemmän velvoitteita kuin suuralustoilla ja ne voivat saada vapautuksia joistakin säännöistä. Kunkin EU-maan on nimettävä digitaalisten palvelujen koordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu valvoa muita digipalvelusäädöksen soveltamisalaan kuuluvia tahoja.

Verkkoalustojen on ilmoitettava sivustoillaan aktiivisten loppukäyttäjiensä määrä 17.2.2023 mennessä. Käyttäjämäärän perusteella komissio tekee päätöksen, onko kyseessä erittäin suuri verkkoalusta tai verkossa toimiva hakukone. Komission ratkaisun jälkeen toimijoilla on 4 kuukautta aikaa täyttää digipalvelusäädöksen asettamat velvoitteet.

Komissio lisäksi perustaa EU:n algoritmikeskuksen (European Centre for Algorithmic Transparency, ECAT), joka tukee komission valvontatyötä kokoamalla yhteen monialaista tietämystä komission sisältä ja sen ulkopuolelta.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
EU:n digipalvelusäädös