Palautejakso EU:n strategisen energiateknologiasuunnitelman uudistamisesta on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson koskien Euroopan strategista energiateknologiasuunnitelmaa (Strategic Energy Technology Plan, SET-suunnitelma). SET-suunnitelmalla pyritään vauhdittamaan siirtymistä ilmastoneutraaliin energiajärjestelmään kehittämällä vähähiilisiä teknologioita. Suunnitelma on päivitetty viimeksi vuonna 2015, joten sen uudelleentarkastelu on muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa ajankohtaista.  

Aloitteen tavoitteena on yhdenmukaistaa SET-suunnitelma Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa, esimerkiksi seuraavin toimin:  

  • Uudistamalla poliittisia tavoitteita puhtaan energian ratkaisujen kehittämiseksi ja niiden käyttöönottamiseksi 
  • Yhdistämällä kansalliset ja eurooppalaiset tutkimus- sekä innovaatioresurssit. 

Aloite ei ole lainsäädäntöehdotus, joten se ei edellytä julkista kuulemista. Komissio kerää kuitenkin palautetta, jota se toivoo erityisesti SET-suunnitelman rakenteen jäseniltä kuten EU- ja assosioituneiden maiden edustajilta, yrityksiltä, kansalaisjärjestöiltä, sekä tiedeyhteisöltä. Palautejakso päättyy 2. marraskuuta. 

Lisätietoja: 

Palautejakso
SET-suunnitelman verkkosivut
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma