Eurooppalaisia yliopistoalliansseja koskeva Erasmus+ -haku on auki

Euroopan komissio on avannut vuoden 2023 Erasmus+ -haun eurooppalaisia yliopistoalliansseja koskien. Jaossa on yhteensä 384 miljoonaa euroa.

Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen tavoitteena on, että vuonna 2024 toiminnassa olisi 60 yliopistoallianssia, jotka kattaisivat yli 500 eurooppalaista korkeakoulua. Allianssi tarjoaa siinä mukana oleville korkeakouluille mahdollisuuden pitkän aikavälin suunnitelmalliseen yhteistyöhön.  Aloite on olennaisessa osassa kauden 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmaa.

Haku on jaettu kahteen aihealueeseen:

  • Olemassa olevien allianssien yhteistyön syventäminen (kokonaisrahoitus 345,6 miljoonaa euroa)
  • Uusien allianssien perustaminen (kokonaisrahoitus 38,4 miljoonaa euroa)

EU-jäsenvaltioiden lisäksi haku on avoin kaikille Länsi-Balkanin maille. Haku päättyy 31. tammikuuta 2023.

Auenneesta hausta pidetään virtuaalinen infotilaisuus 15. marraskuuta 2022.

Lisätietoja:

Komission tiedote
Haku Funding & Tenders -portaalissa