Tarjouspyyntö maaperämission täytäntöönpanon tukitoimista on avoinna

Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto (European Research Executive Agency, REA) on avannut tarjouspyynnön koskien maaperämission täytäntöönpanon tukipalveluita. Tarjouspyynnön tukee Euroopan komissiota Horisontti Eurooppa -puiteohjelman maaperämission täytäntöönpanossa. Tukitoimiin sisältyy muun muassa maaperämission alaisten toimien koordinointi, monitorointi ja arviointi.

Euroopan unionin maaperämission (A Soil Deal for Europe) tavoitteena on rahoittaa projekteja, jotka auttavat palauttamaan Euroopan maaperän terveeksi vuoteen 2030 mennessä. Maaperän terveydellä on mittavat vaikutukset ruokaturvaan ja ilmastoon.

Tarjouspyynnön budjetti on 3 miljoonaa euroa. Kohderyhmää ovat esimerkiksi yritykset ja organisaatiot, joilla on kokemusta vastaavista menestyksekkäistä hankkeista. Tarjouspyyntö päättyy 14. syyskuuta. Tarkemmat kriteerit ja hakulomake löytyvät tarjouspyyntöportaalista.

Lisätietoja:

Tarjouspyyntöportaali
EU:n maaperämissio