EU:n kaasun kysynnän 15 % vähentämistavoite on astunut voimaan 9. elokuuta

Euroopan unionin asetus vähentää kaasun kysyntää vapaaehtoisesti 15 % jäsenvaltioittain on astunut voimaan 9. elokuuta. Kaasun käyttöä vähentämällä varaudutaan energian hintojen nousuun, sekä vähennetään riippuvuutta venäläisestä energiasta. Tavoite parantaa kaasun toimitusvarmuutta EU:ssa ja sillä halutaan saada aikaan säästöjä ennen talvea.

Asetuksen tavoitteena on vähentää kaasun kysyntää vähintään 15 % elokuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä ajanjaksona. Vertailulukuna käytetään kunkin jäsenmaan viimeisen viiden vuoden kaasun käytön keskiarvoa. Jäsenmaat päättävät itse vähentämisen toimenpiteistä.

Euroopan unionin neuvostolle annetaan lisäksi mahdollisuus aktivoida ns. ”EU-hälytys”, joka tekee kaasun kysynnän vähentämisestä pakollista jäsenmaille. Hälytys tulisi voimaan, mikäli neuvosto aktivoisi komission ehdotuksen täytäntöönpanoehdotuksella. Komissio toimittaa ehdotuksen hälytyksen aktivoinnista, mikäli vakavan kaasupulan riski on huomattava, tai vähintään viisi jäsenmaata pyytää tätä komissiolta.

Lue lisää:

EU:n neuvoston lehdistötiedote