Palautejakso luonnon ennallistamislaista on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson koskien luonnon ennallistamislakia. Asetus on yksi keskeisimmistä toimenpiteistä vuoteen 2030 ulottuvassa EU:n biodiversiteettistrategiassa. 

Luonnon ennallistamislaissa ehdotetaan oikeudellisesti sitovia ennallistamistavoitteita vaikutustenarvioinnin pohjalta. Asetuksen tavoitteena on saada Euroopan luonnon monimuotoisuus elpymään. Aloite koostuu kolmesta osasta: 

  1. Yleisenä ennallistamistavoitteena on kattaa vuoteen 2030 mennessä 20 %, vuoteen 2040 mennessä 60 % ja vuoteen 2050 mennessä kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat maa- ja merialueet. 
  2. Eri alueille ehdotetaan elinympäristökohtaisia tavoitteita. 
  3. Jäsenmaille laaditaan kansalliset ennallistamissuunnitelmat. 

Aloitteeseen sisältyy lisäksi seitsemän alatavoitetta: 

  1. Pölyttäjien lisääminen 
  2. Kaupunkialueiden viherryttäminen 
  3. Maatalousalueiden ennallistaminen 
  4. Turvesoiden ja -peltojen ennallistaminen 
  5. Metsien monimuotoisuuden lisääminen 
  6. Merien ja niissä elävien merikasvien ja ikonisten lajien ennallistaminen 
  7. Jokien esteiden poisto. 

Palautetta toivotaan erityisesti kansalaisilta, kansallisen, paikallisen ja alueellisen tason päätöksentekijöiltä, asiantuntijoilta, kansalaisjärjestöiltä sekä luonnon ennallistamisen parissa työskenteleviltä toimijoilta. Palautejakso päättyy 22. elokuuta. 

Lisätietoja: 

Palautejakso
Komission lehdistötiedote luonnon ennallistamislaista