NSPA vetyverkoston sidosryhmätapaaminen

Pohjoisen harvaan asutut alueet -verkosto (Northern Sparesly Populated Areas, NSPA) järjestää perjantaina 3. kesäkuuta kello 13:00-14:00 CET virtuaalisen vetyverkoston tapaamisen (NSPA Arctic Hydrogen Platform Meeting). Vetyverkosto on ryhmä pohjoisille vetytoimijoille sekä aiheesta kiinnostuneille. Kuukausittaisten tapaamisten lisäksi ryhmä jakaa ajankohtaisia vetyasioita, ajatuksia, sekä parhaita käytäntöjä Arctic Hydrogen Paltform -LinkedIn-ryhmässä.

Tapaamisessa esitellään Kemin Digipoliksen vetyhankkeita ja vetytutkimusta Tromssan yliopistossa (UiT The Arctic University of Norway). Lisäksi käydään läpi osallistuvien sidosryhmien mahdollisia hankkeita ja millaisia vaikutuksia EU:n REPowerEU-ohjelmalla tulee olemaan vetyyn energialähteenä.

NSPA-verkosto on tiivistä yhteistyötä Ruotsin neljän pohjoisimman maakunnan, Suomen seitsemän pohjoisimman ja itäisimmän maakunnan ja Pohjois-Norjan alueiden välillä. Yhdessä nämä alueet pyrkivät lisäämään EU:n instituutioiden ja muiden sidosryhmien tietoisuutta NSPA-alueesta, sen erityisolosuhteista ja mahdollisuuksista ja vaikuttamaan EU:n politiikkaan. Lisäksi verkosto toimii alustana rajat ylittävälle yhteistyölle ja hyvien käytäntöjen vaihdolle.

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen, sekä liittymään Arctic Hydrogen Platform -LinkedIn-ryhmään. Tapaamisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston erityisasiantuntijaan Tiia Talvisaraan ([email protected]).

Lisätietoja:

NSPA:n verkkosivut
NSPA biotalous- ja energiatyöryhmä
Arctic Hydrogen Platform –LinkedIn-ryhmä