Komissio käynnistää päästöttömän ilmailun allianssin toiminnan

Euroopan komissio on käynnistänyt päästöttömän ilmailun allianssin toiminnan ja kehottanut ilmailualaa yhdistämään voimansa päästöttömän lentoliikenteen valmistelussa. Allianssi valmistelee ilmailualaa vety- ja sähkökäyttöisten lentokoneiden käyttöönottoon. Se edistää näin osaltaan EU:n tavoitetta olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Päästöttömän ilmailun allianssin jäsenet työskentelevät yhdessä tunnistaakseen esteet päästöttömän lentokaluston kaupalliselle käyttöönotolle, laatiakseen suosituksia ja etenemissuunnitelmia esteiden poistamiseksi, edistääkseen investointihankkeita, sekä luodakseen synergiaa. Seuraavien kahden vuosikymmenen aikana markkinoille ennustetaan tarvittavan yli 44 000 uutta ilma-alusta. Päästöttömien ilma-alusten potentiaalisen markkinaosuuden arvioidaan olevan noin 5 000 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä.

Allianssi koostuu muun muassa lentokonevalmistajista, lentoyhtiöistä, lentokentistä, energiayhtiöistä, sekä matkustajien ja ympäristöalan eturyhmien ja sääntelyviranomaisten edustajista.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote